TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Poznań: Regulacja Noteci
InfoShip.pl - Opublikowano: 30.07.2015 17:37:47

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej informuje o rozstrzygnięciu przetargu na regulacja Noteci na odcinku Pakość - Łabiszyn z uwzględnieniem jezior Mielno i Sadłogoszcz - etap III

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej informuje o rozstrzygnięciu przetargu na regulacja Noteci na odcinku Pakość - Łabiszyn z uwzględnieniem jezior Mielno i Sadłogoszcz - etap III oraz Przystań Żeglarska przy stanicy Neptun w Barcinie w ramach umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, - zadanie nr 2 pn.: Przystań Żeglarska przy stanicy Neptun w Barcinie - Gmina Barcin. ZADANIE 1 - Regulacja Noteci na odcinku Pakość - Łabiszyn z uwzględnieniem jezior Mielno i Sadłogoszcz - etap III.
Przedmiotowe zadanie realizowane będzie na podstawie dokumentacji projektowej, która swoim zakresem obejmuje prace o charakterze remontowo - odtworzeniowym i umocnieniowym na odcinku od śluzy w Pakości w km. 80+940 rzeki Noteci do śluzy w Łabiszynie w km 116+080. Prace przeprowadzone zostaną zgodnie z dokumentacją opracowaną przez Biuro Studiów i Projektów Budownictwa Wodnego Hydroprojekt; 60-783 Poznań, ul. Grunwaldzka 21.

Zakres robót Inwestor prowadzi prace etapowo. Przedmiot zamówienia dotyczy wykonania III etapu prac na odcinku od km 98+730 do km 92+500, w którym przewidziana została realizacja następujących robót: 1) Roboty przygotowawcze: - liniowe roboty pomiarowe na odcinku ok. 3,5 km, - wykonanie sondowań wstępnych i sporządzenie przekrojów porównawczych celem określenia stref pogłębiania do założonej rzędnej (zaleganie osadów zmienia się w czasie i jest uzależnione od wielkości przepływu w rzece Noteci), - mechaniczne ścięcie i transport drzew przeznaczonych do wycinki, - wykoszenie i wygrabienie trzcin oraz porostów, z transportem wodnym i lądowym. 2) Roboty pogłębiarskie: - wydobycie urobku z dna rzeki koparką na pontonie z odkładem urobku na brzegu; - wydobycie urobku z dna rzeki koparką na pontonie z transportem urobku drogą wodną (szalanda); - wydobycie urobku z dna rzeki refulerem z transportem rurociągami w miejsce odkładu; - wykonanie sondowań kontrolnych celem sprawdzenia wykonania założonych rzędnych. 3) Zagospodarowanie złóż: - przygotowanie składowisk refulatu; - rozplantowanie refulatu do wymaganej grubości; - obsianie urobku. 4) Umocnienia skarpowe brzegów : - ręczne plantowanie skarp i korony nasypów, - wykonanie umocnień skarp - umocnienie typu 1 - ułożenie geowłókniny na przygotowanych skarpach z obsiewem mieszanką traw; - wykonanie umocnień skarp - umocnienie typu 2 - materace siatkowo - kamienne gr. 17 cm na geowłókninie; - wykonanie remontu umocnień brzegowych na łącznej długości 760 mb w postaci palisady z kołków drewnianych zakończonej oczepem Żelbetowym (kontynuacja i zakończenie elementu częściowo wykonanego w etapie II w 2014 roku). Zalecane wykonanie poprzez prefabrykację oczepu. Powyższa czynność zostanie poprzedzona rozbiórką starej palisady. - humusowanie i obsianie skarp trawą, - uporządkowanie terenu robót. (Remont umocnień na odcinku od km 99+515 do km 98+840).

Możliwy termin rozpoczęcia robót: 1 sierpnia 2015 r. Termin rozpoczęcia robót wynika z Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia wydanej przez Burmistrza Barcina. Wymagany termin wykonania zamówienia: do 15 listopada 2015 r. Powyższy termin wykonania jest nieprzekraczalnym terminem dokonania odbioru końcowego zamówienia
W przetargu złożono łącznie 8 ofert (oferta z najniższą ceną: 1897800,84 oferta z najwyższą ceną: 4774489,75). Najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowe EUROTOPA, ul Karola Miarki 1, Kędzierzyn Koźle, opolskie z ceną  1897800,84 PLN.


WIĘCEJ
Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
RZGW
. Noteć
Zapraszamy do dyskusji także na naszym profilu ! W jednym miejscu wszystkie środki transportu publicznego!

Dodaj komentarz

Aby móc dodawać komentarze należy się zalogować
Portal TransInfo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy. Mechanizm komentowania służy merytorycznej dyskusji dotyczącej informacji oraz materiałów umieszczanych w Portalu TransInfo.pl. Pragnąc przestrzegać obowiązującego prawa oraz zachować merytoryczny charakter dyskusji informujemy, że komentarze pozamerytoryczne, obraźliwe, utrzymane w tonie lekceważącym osoby trzecie lub zawierające jednoznaczne oskarżenia wobec tych osób będą usuwane. InfoBus zastrzega również sobie prawo redakcji bądź skrótów pojawiających się na portalu opinii.