TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Poznań: Regulacja Noteci
InfoShip.pl - Opublikowano: 30.07.2015 17:37:47

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej informuje o rozstrzygnięciu przetargu na regulacja Noteci na odcinku Pakość - Łabiszyn z uwzględnieniem jezior Mielno i Sadłogoszcz - etap III

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej informuje o rozstrzygnięciu przetargu na regulacja Noteci na odcinku Pakość - Łabiszyn z uwzględnieniem jezior Mielno i Sadłogoszcz - etap III oraz Przystań Żeglarska przy stanicy Neptun w Barcinie w ramach umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, - zadanie nr 2 pn.: Przystań Żeglarska przy stanicy Neptun w Barcinie - Gmina Barcin. ZADANIE 1 - Regulacja Noteci na odcinku Pakość - Łabiszyn z uwzględnieniem jezior Mielno i Sadłogoszcz - etap III.
Przedmiotowe zadanie realizowane będzie na podstawie dokumentacji projektowej, która swoim zakresem obejmuje prace o charakterze remontowo - odtworzeniowym i umocnieniowym na odcinku od śluzy w Pakości w km. 80+940 rzeki Noteci do śluzy w Łabiszynie w km 116+080. Prace przeprowadzone zostaną zgodnie z dokumentacją opracowaną przez Biuro Studiów i Projektów Budownictwa Wodnego Hydroprojekt; 60-783 Poznań, ul. Grunwaldzka 21.

Zakres robót Inwestor prowadzi prace etapowo. Przedmiot zamówienia dotyczy wykonania III etapu prac na odcinku od km 98+730 do km 92+500, w którym przewidziana została realizacja następujących robót: 1) Roboty przygotowawcze: - liniowe roboty pomiarowe na odcinku ok. 3,5 km, - wykonanie sondowań wstępnych i sporządzenie przekrojów porównawczych celem określenia stref pogłębiania do założonej rzędnej (zaleganie osadów zmienia się w czasie i jest uzależnione od wielkości przepływu w rzece Noteci), - mechaniczne ścięcie i transport drzew przeznaczonych do wycinki, - wykoszenie i wygrabienie trzcin oraz porostów, z transportem wodnym i lądowym. 2) Roboty pogłębiarskie: - wydobycie urobku z dna rzeki koparką na pontonie z odkładem urobku na brzegu; - wydobycie urobku z dna rzeki koparką na pontonie z transportem urobku drogą wodną (szalanda); - wydobycie urobku z dna rzeki refulerem z transportem rurociągami w miejsce odkładu; - wykonanie sondowań kontrolnych celem sprawdzenia wykonania założonych rzędnych. 3) Zagospodarowanie złóż: - przygotowanie składowisk refulatu; - rozplantowanie refulatu do wymaganej grubości; - obsianie urobku. 4) Umocnienia skarpowe brzegów : - ręczne plantowanie skarp i korony nasypów, - wykonanie umocnień skarp - umocnienie typu 1 - ułożenie geowłókniny na przygotowanych skarpach z obsiewem mieszanką traw; - wykonanie umocnień skarp - umocnienie typu 2 - materace siatkowo - kamienne gr. 17 cm na geowłókninie; - wykonanie remontu umocnień brzegowych na łącznej długości 760 mb w postaci palisady z kołków drewnianych zakończonej oczepem Żelbetowym (kontynuacja i zakończenie elementu częściowo wykonanego w etapie II w 2014 roku). Zalecane wykonanie poprzez prefabrykację oczepu. Powyższa czynność zostanie poprzedzona rozbiórką starej palisady. - humusowanie i obsianie skarp trawą, - uporządkowanie terenu robót. (Remont umocnień na odcinku od km 99+515 do km 98+840).

Możliwy termin rozpoczęcia robót: 1 sierpnia 2015 r. Termin rozpoczęcia robót wynika z Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia wydanej przez Burmistrza Barcina. Wymagany termin wykonania zamówienia: do 15 listopada 2015 r. Powyższy termin wykonania jest nieprzekraczalnym terminem dokonania odbioru końcowego zamówienia
W przetargu złożono łącznie 8 ofert (oferta z najniższą ceną: 1897800,84 oferta z najwyższą ceną: 4774489,75). Najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowe EUROTOPA, ul Karola Miarki 1, Kędzierzyn Koźle, opolskie z ceną  1897800,84 PLN.


WIĘCEJ
Sprawdź też:
RZGW
. Noteć

Dodaj komentarz

Aby móc dodawać komentarze należy się zalogować
Portal TransInfo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy. Mechanizm komentowania służy merytorycznej dyskusji dotyczącej informacji oraz materiałów umieszczanych w Portalu TransInfo.pl. Pragnąc przestrzegać obowiązującego prawa oraz zachować merytoryczny charakter dyskusji informujemy, że komentarze pozamerytoryczne, obraźliwe, utrzymane w tonie lekceważącym osoby trzecie lub zawierające jednoznaczne oskarżenia wobec tych osób będą usuwane. InfoBus zastrzega również sobie prawo redakcji bądź skrótów pojawiających się na portalu opinii.