TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Urząd Żeglugi Śródlądowej w Giżycku

ul. Łuczańska 5, 11-500 Giżycko

warmińsko-mazurskie


Tel.: +48 87 428 56 51 Fax: +48 87 428 56 51

http://www.giz.uzs.gov.pl

urzad@giz.uzs.gov.pl

Misja: Nadzór nad bezpieczeństwem żeglugi Urząd Żeglugi Śródlądowej realizuje kompetencje Dyrektora Urzędu wynikające z ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej. Do właściwości Dyrektora Urzędu należą sprawy z zakresu administracji rządowej związane z uprawianiem żeglugi na śródlądowych drogach wodnych: nadzór nad bezpieczeństwem żeglugi śródlądowej przeprowadzanie inspekcji statków i postępowania w sprawach wypadków żeglugowych kontrola przestrzegania przepisów żeglugowych, dokumentów statków i przewozowych oraz dotyczących Funduszu Żeglugi Śródlądowej i Funduszu Rezerwowego prowadzeniu rejestru administracyjnego polskich statków żeglugi śródlądowej wydawanie dokumentów statków i osobowych stanowienie przepisów prawa miejscowego

Aktualizuj dane