TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

40 lat Polskiej Żeglugi Bałtyckiej
InfoShip.pl - Opublikowano: 21.04.2016 17:50:37
40 lat Polskiej Żeglugi Bałtyckiej

Polska Żegluga Bałtycka obchodzi jubileusz 40-lecia. Jednostki polskiego armatora promowego pływają pod marką Polferries łącząc Polskę ze Skandynawią.

Firma powołana została w 1976 r. w Kołobrzegu jako państwowe przedsiębiorstwo morskie, które miało zajmować się przewozami pasażersko-turystycznymi na morzu, usługami hotelowo-gastronomicznymi, turystycznymi i rozrywkowymi, a także morską, przybrzeżną i śródlądową żeglugą towarową, przeładunkami w małych portach morskich oraz działalnością budowlaną i remontową.

W latach 1976 - 1977 PŻB przejęła od Polskich Linii Oceanicznych 4 promy pasażersko-samochodowe, 5 małych statków towarowych, a od Polskiej Żeglugi Morskiej - 9 statków. Od Zarządu Portu w Gdańsku przejęła przystań promową w Gdańsku, a od Zarządu Portu Szczecin - przystań promową w Świnoujściu. Kupione zostały 3 promy. W oparciu o tę flotę otwarte zostały nowe linie pomiędzy Świnoujściem a Kopenhagą, ze Świnoujścia przez Kopenhagę do Felixtowe oraz Gdańsk - Karlskrona.

Na początku lat 80-tych przedsiębiorstwo przeszło ostry kryzys. Urząd Gospodarki Morskiej, ówczesny właściciel PŻB, podjął decyzję o wszczęciu postępowania przygotowawczego do likwidacji. Polska Żegluga Morska wykupiła promy obciążone kredytami inwestycyjnymi i przekazała je PŻB. Pomoc pozwoliła uniknąć likwidacji firmy i stanowiła podstawę do szybkiego rozwoju.

1989 r. to szczytowy okres rozwoju linii promowych, kiedy PŻB eksploatowała linie: Świnoujście - Ystad, Świnoujście - Kopenhaga, Gdańsk - Nynäshamn, Gdańsk - Helsinki, Świnoujście - Travemuende, Travemuende - Gdańsk - Ryga, Travemuende - Ronne oraz Helsinki - Visby. W 1990 r. promy PŻB przewiozły rekordową liczbę pasażerów, samochodów osobowych i pojazdów ciężarowych. W 1991 r. na linii Gdańsk - Oxelosund został przewieziony 5-milionowy pasażer. W 1994 r. została zakończona budowa Dworca Morskiego na terminalu w Świnoujściu. W 1995 r. została otwarta nowa linia promowa ze Świnoujścia do Malmö. W 1996 r. przewieziony został 7-milionowy pasażer.

W 1990 r. rozpoczęto przygotowania zmierzające do restrukturyzacji i prywatyzacji. W 1992 r. przedsiębiorstwo wystąpiło do Ministerstwa Przekształceń Własnościowych z wnioskiem o przekształcenie firmy w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa. W 1992 r. Polska Żegluga Bałtycka SA uzyskała osobowość prawną. W 2000 r. zatwierdzony został przez Radę Nadzorczą Spółki program naprawczy PŻB. Efektem było całkowite oddłużenie spółki.

Obecnie Polska Żegluga Bałtycka eksploatuje trzy promy: Wawel na linii Gdańsk-Nynäshamn (Szwecja), Baltivia i Mazovia na linii Świnoujście-Ystad, a w połączeniu z przeprawą przez most Oresund połączenie Świnoujście - Kopenhaga przez Ystad.

19 kwietnia w Kołobrzegu odbędzie się uroczysta gala jubileuszowa. Udział zapowiedzieli m.in. Marek Gróbarczyk, minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej oraz Paweł Brzezicki, podsekretarz stanu w tym resorcie.

Sprawdź też:
MGMiŻŚ
PŻB
Port Kołobrzeg

Dodaj komentarz

Portal TransInfo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy. Mechanizm komentowania służy merytorycznej dyskusji dotyczącej informacji oraz materiałów umieszczanych w Portalu TransInfo.pl. Pragnąc przestrzegać obowiązującego prawa oraz zachować merytoryczny charakter dyskusji informujemy, że komentarze pozamerytoryczne, obraźliwe, utrzymane w tonie lekceważącym osoby trzecie lub zawierające jednoznaczne oskarżenia wobec tych osób będą usuwane. InfoBus zastrzega również sobie prawo redakcji bądź skrótów pojawiających się na portalu opinii.