TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Krakowski Plan "Bulwary Wisły II" coraz bliżej
InfoShip.pl - Opublikowano: 31.08.2018 10:00:38
Krakowski odcinek Wisły; Fot. Tomasz Stankiewicz / krakow.pl

Trwają prace nad przygotowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego brzegu Wisły "Bulwary Wisły II".

Trwają prace nad przygotowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego brzegu Wisły "Bulwary Wisły II". Ze względu na szczególny charakter terenu plan wymaga dokładnego przeanalizowania uwarunkowań przyrodniczych.

Zgodnie z przyjętym harmonogramem prace planistyczne zakończą się w pierwszej połowie 2019 roku. Projekt musi być zgodny ze "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego" i uwzględniać ochronę otwartej przestrzeni doliny Wisły jako przestrzeni publicznej o najwyższych walorach historycznych, kulturowych i krajobrazowych.

Projekt "Bulwary Wisły II" ze względu na szczególny charakter terenu wymaga dokładnego przeanalizowania złożonych uwarunkowań przyrodniczych. Rzeka Wisła jest jednym z istotniejszych elementów systemu przyrodniczego miasta Krakowa, a brzegi Wisły zarówno w międzywału jak i tereny zielone położone na zewnątrz wałów tworzą wraz z wodami wiślanymi istotną trasę migracyjną organizmów żywych. Ranga korytarza ekologicznego jest w przypadku jego przebiegu wzdłuż rzeki wprost proporcjonalna do jej rozmiarów. Zazwyczaj im większy obszar zlewni tym większa długość i szerokość obsługującej go rzeki i większe możliwości zapewnienia swobody bezustannie kształtującym się na takim obszarze biocenozom.

Ze względu na istotny charakter Wisły dla ekosystemu Krakowa, plan wymaga dokładnego opracowania. Zielone tereny bulwarów są bardzo ważnym miejscem do życia wielu gatunków zwierząt. Koryto Wisły zostało ujęte w światowej sieci ECONET, a te o znaczeniu krajowym – w Krajowej Sieci Ekologicznej ECONET-PL.

Między innymi te uwarunkowania dla tak szczególnego obszaru, jakim są bulwary Wisły, z całą pewnością determinują ilość pracy nad projektem planu.
Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
bulwar
Wisła
Port Kraków