TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Kujawsko-Pomorska Rada o potencjale Wisły
InfoShip.pl - Opublikowano: 07.10.2019 09:30:44
Kujawsko-Pomorska Rada o potencjale Wisły; Fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP

Wśród poruszanych tematów znalazły się kaskadyzacja dolnego biegu Wisły i budowa stopnia wodnego w Siarzewie.

Z udziałem ekspertów, parlamentarzystów, przedstawicieli rządu i gości z innych polskich regionów odbyło się 26 września w Przysieku pod Toruniem posiedzenie Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego poświęcone potencjałowi gospodarczemu i żeglugowemu dolnej Wisły. Posiedzeniu przewodniczył marszałek Piotr Całbecki.

Wśród poruszanych tematów znalazły się

  • kaskadyzacja dolnego biegu najdłuższej z polskich rzek,

  • budowa stopnia wodnego w Siarzewie w powiecie aleksandrowskim (powinna ruszyć w przyszłym roku)

  • planowane utworzenie węzła logistycznego Bydgoszcz-Solec (port kontenerowy na Wiśle, terminal kolejowy w Emilianowie i lotnicze cargo).

Była też mowa o tym, jak wygląda polska żegluga śródlądowa na tle tego, co robią w tej materii najsilniejsze gospodarczo państwa Europy.

W posiedzeniu uczestniczyli podsekretarz stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju Anna Gembicka, członek zarządu województwa kujawsko-pomorskiego Sławomir Kopyść, prof. Zygmunt Babiński z Katedry Rewitalizacji Dróg Wodnych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Przemysław Rdes z Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, ekspert w Biurze Projektów Strategicznych Wód Polskich inż. Przemysław Sobiesak i ekspert hydrotechniki dr Janusz Granatowicz, a także reprezentanci organizacji pozarządowych zajmujących się ochroną środowiska i edukacją ekologiczną.

Rada radzi

Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego (KPWRDS), podobnie jak 15 jej odpowiedników w pozostałych polskich regionach, jest umocowaną ustawowo wojewódzką instytucją dialogu społecznego. Zasiadają w niej przedstawiciele samorządu terytorialnego, wojewoda Mikołaj Bogdanowicz oraz przedstawiciele najważniejszych związków zawodowych i organizacji pracodawców. Misją rady jest między innymi opiniowanie dokumentów strategicznych oraz rozpatrywanie ważnych, z punktu widzenia zachowania pokoju społecznego, sytuacji konfliktów między pracownikami i pracodawcami. Przewodniczącym KPWRDS jest obecne reprezentujący stronę samorządową marszałek Piotr Całbecki.


Fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP


Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
konferencja
Wisła
Kujawsko-Pomorskie