TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Powstanie Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
PAP InfoShip.pl - Opublikowano: 20.07.2017 16:19:59 1 komentarz
Wicemarszałek Jarosław Rzepa krytukuje nowe prawo.

Posłowie uchwalili 18 lipca w nocy ustawę Prawo wodne. Rząd zapewnił, że przepisy nie spowodują wzrostu kosztów za pobór wody. Natomiast opozycja przekonuje, że jest to "nowy podatek wodny".

Posłowie uchwalili 18 lipca w nocy ustawę Prawo wodne. Rząd zapewnił, że przepisy nie spowodują wzrostu kosztów za pobór wody. Natomiast opozycja przekonuje, że jest to "nowy podatek wodny".

Za uchwaleniem ustawy głosowało 233 posłów, 210 było przeciw, a jeden wstrzymał się od głosu. Ustawa trafi następnie pod obrady Senatu. Nowe Prawo wodne ma wejść w życie z początkiem 2018 r.

W znowelizowanych przepisach pozostawiono podział władzy w gospodarce wodnej, polegający na przejęciu kompetencji marszałków województw oraz starostów przez nowo powstałą instytucję – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, które rozpocznie działalność 1 stycznia 2018 r.

Przyjęte przepisy nowego Prawa wodnego umożliwiają obniżenie maksymalnej stawki opłaty z 4,23 zł do 0,70 zł za m3. Stawki będą szczegółowo określone w rozporządzeniu Rady Ministrów, ale nie są przewidziane skokowe podwyżki opłat za pobór wody dla mieszkańców. Pozostaną one na niezmienionym poziomie do 2020 r." – podkreśliło ministerstwo w komunikacie.

Minister Środowiska Jan Szyszko podkreślił, że "wprowadzenie nowego Prawa wodnego jest niezbędne dla wypełnienia obowiązków wobec Unii Europejskiej oraz zapewnienia racjonalnego gospodarowania wodami i bezpieczeństwa przeciwpowodziowego".

Zdaniem opozycji

Natomiast posłowie PO, Nowoczesnej, PSL i Kukiz'15 przekonywali, że nowe prawo to de facto nowy podatek wodny, jaki zostanie nałożony na wszystkich, tzn. mieszkańców, przedsiębiorstwa, przemysł, energetykę czy rolnictwo. Według nich o przyszłych podwyżkach ma świadczyć fakt, że przychody nowej instytucji "Wód Polskich" sięgać będą kilku miliardów złotych rocznie.

Przyjęte przez Sejm regulacje zakładają m.in. powołanie nowej jednostki - państwowej osoby prawnej Wody Polskie, której zadaniem będzie przejrzyste finansowanie inwestycji w gospodarce wodnej oraz sprawne pozyskiwanie środków finansowych na te inwestycje.

W ustawie została wprowadzona regulacja umożliwiająca jednostkom samorządu terytorialnego partycypację w kosztach inwestycji prowadzonych na wodach będących własnością Skarbu Państwa oraz w kosztach utrzymywania tych wód. Regulacja umożliwi samorządom ponoszenie części kosztów inwestycji prowadzonych w szczególności w zakresie ochrony przed powodzią.

Nowe przepisy mają w pełni wdrażać unijną Ramową Dyrektywę Wodną, w tym kontrowersyjny art. 9, mówiący o tzw. zwrocie kosztów usług wodnych. Opłatami za pobór wody mają zostać objęci m.in. rolnicy, branża energetyczna, hodowcy ryb czy przedsiębiorcy, którzy wykorzystują duże ilości wody do produkcji. Polskę upomniano za niepełne wdrożenie prawa europejskiego w tej sprawie.

Zdaniem samorządów

Podwyżki cen wody nawet o 15-20% może przynieść nowe Prawo Wodne, uchwalone przez Sejmu RP 18 lipca 2017 r. Od samego początku procedowania tej ustawy, nie brakowało uwag i apeli o wysłuchanie głosu regionów. Samorządy próbowały zainicjować szeroką dyskusję na temat nowelizowanych przepisów, ale ich głos nie docierał do Rządu. O tym jakie konsekwencje przyniesie nowe prawo mówił wicemarszałek Jarosław Rzepa wraz z przedstawicielami Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie.

- Strona rządowa wskazuje, że wprowadzana ustawa nie spowoduje podwyżek opłat za wodę. W jaki sposób? Zapewniam, że szereg nowych opłat będzie mieć realny wpływ na budżety domowe mieszkańców, ale i budżety gmin, czy przedsiębiorstw, korzystających z wody na cele produkcyjne. Opłata za m3 pobranej do użytku wody wzrasta o 1000%. Z 7 do 70 groszy. Istnieje również uzasadniona obawa, że decyzje o realizacji zadań w zakresie gospodarki wodnej zapadać będą w Warszawie a nie w regionie, gdzie można zaspokoić realne potrzeby obywateli. – mówił wicemarszałek Jarosław Rzepa.


Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
sejm
  • Ola – 05.08.2017

    Caekamy na Państwowe Gospodarstwo Rolne

Zapraszamy do dyskusji także na naszym profilu ! W jednym miejscu wszystkie środki transportu publicznego!

Dodaj komentarz

Aby móc dodawać komentarze należy się zalogować
Portal TransInfo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy. Mechanizm komentowania służy merytorycznej dyskusji dotyczącej informacji oraz materiałów umieszczanych w Portalu TransInfo.pl. Pragnąc przestrzegać obowiązującego prawa oraz zachować merytoryczny charakter dyskusji informujemy, że komentarze pozamerytoryczne, obraźliwe, utrzymane w tonie lekceważącym osoby trzecie lub zawierające jednoznaczne oskarżenia wobec tych osób będą usuwane. InfoBus zastrzega również sobie prawo redakcji bądź skrótów pojawiających się na portalu opinii.