TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

PPP w żegludze śródlądowej? Dlaczego nie
InfoShip.pl - Opublikowano: 29.04.2016 10:04:11
PPP w żegludze śródlądowej? Dlaczego nie

Z inicjatywy Global Compact w Polsce odbyło się spotkanie konsultacyjne przedstawicieli ministerstw i zarządów Spółek Skarbu Państwa, dotyczące strategii rozwoju żeglugi śródlądowej w Polsce.

Pełniący funkcje sekretarzy: Jerzy Materna z Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Jerzy Kwieciński z Ministerstwa Rozwoju, Kazimierz Smoliński z Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa oraz Mariusz Gajda, podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska przedstawili spójną wizję rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce. Jej realizacja ma odbywać się przy współpracy tych resortów.

Charakteryzując założenia strategii rozwoju śródlądowych dróg wodnych, Jerzy Materna zachęcał spółki skarbu państwa do partnerstwa publiczno-prywatnego przy realizacji inwestycji. Wskazując źródła finansowania odwołał się m.in. do Planu Inwestycyjnego dla Europy, tzw. Planu Junckera. To plan Komisji Europejskiej i Europejskiego Banku Inwestycyjnego dla pobudzenia inwestycji w gospodarce europejskiej (m.in. poprzez rozwój infrastruktury).

Jerzy Kwieciński przypomniał, iż w złotym wieku rozwoju gospodarczego Polski, wymiana towarowa opierała się głównie na przewozach żeglugą śródlądową. Podkreślił ogromny wpływ jej rozwoju dla wzrostu gospodarczego Polski. Zwrócił uwagę na położenie geograficzne Polski porównywalne do położenia Niemiec. Niemcy wykorzystują je jednak w sposób dużo bardziej efektywny.

Środowisko mówi tak

Mariusz Gajda zapewnił, iż stanowisko Ministerstwa Środowiska znacząco się zmieniło wraz ze zmianą rządu polskiego. Ministerstwo chce wspierać zrównoważony rozwój gospodarczy i w tym celu współpracuje z Ministerstwem Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Rozwój żeglugi śródlądowej w Polsce jest ściśle związanym z zarządzaniem zasobami wodnymi, stąd koordynacja legislacji oraz działań obu resortów jest niezbędna.

Kazimierz Smoliński przypomniał, iż żegluga śródlądowa jest brakującym ogniwem transportowym w Polsce. Jej rozwój pozwoli na odciążenie dróg i budowę nowych hubów transportowych, integrujących różne gałęzie transportu, pozwalając na rozwój transportu intermodalnego, co jest jednym z priorytetów UE w kwestii rozwoju transportu.

Szansa z TEN-T

Kamil Wyszkowski, dyrektor generalny Global Compact w Polsce przedstawił założenia programów Bałtyk oraz Żegluga Śródlądowa realizowanych od roku 2015. Podkreślił wielowymiarowość inwestycji związanych z żeglugą śródlądową: mają wymiar gospodarzy, środowiskowy, klimatyczny i turystyczny. Dla rozwoju żeglugi śródlądowej w Polsce niezwykle istotna jest akcesja Polski do Porozumienia AGN, a także włączenie polskich wodnych dróg śródlądowych do sieci transportowej TEN-T, co umożliwi to dostęp do unijnych funduszy w ramach programu Connecting Europe Facility- CEF.

Śródlądowy plan MGMiŻŚ

- To pierwszy od dziesięcioleci ważny plan rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce ? podkreślił Jerzy Materna.

Zaznaczył, że obecnie udział żeglugi śródlądowej w transporcie wynosi w Polsce zaledwie 0,4%, podczas, gdy w innych państwach europejskich, np. w Holandii, Niemczech jest dużo wyższy. Zwrócił uwagę, iż zgodnie z dyrektywami UE zawartymi w Białej Księdze Transportu do 2030 roku, 30% masy ładunków przewożonych drogami na odległość ponad 300 km należy przenieść na inne środki transportu, w tym wodny, a do 2050 roku - aż 50%.Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
MGMiŻŚ
żegluga
Zapraszamy do dyskusji także na naszym profilu ! W jednym miejscu wszystkie środki transportu publicznego!

Dodaj komentarz

Aby móc dodawać komentarze należy się zalogować
Portal TransInfo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy. Mechanizm komentowania służy merytorycznej dyskusji dotyczącej informacji oraz materiałów umieszczanych w Portalu TransInfo.pl. Pragnąc przestrzegać obowiązującego prawa oraz zachować merytoryczny charakter dyskusji informujemy, że komentarze pozamerytoryczne, obraźliwe, utrzymane w tonie lekceważącym osoby trzecie lub zawierające jednoznaczne oskarżenia wobec tych osób będą usuwane. InfoBus zastrzega również sobie prawo redakcji bądź skrótów pojawiających się na portalu opinii.