TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Przekop przez Mierzeję Wiślaną w wyborczej walce
InfoShip.pl - Opublikowano: 27.09.2018 17:30:48
Przekop przez Mierzeję Wiślaną w wyborczej walce

Pomorskie pozwało ministra Marka Gróbarczyka za sugestie, że zarząd województwa "działał w interesie Kremla". Sprawa dotyczy przekopu przez Mierzeję Wiślaną.

Zarząd województwa Pomorskiego pozywał ministra Marka Gróbarczyka. Jego zastępca zarzucił samorządowcom, że działają w interesie Rosji. Chodzi o wypowiedź w "Wiadomościach" TVP, w której padła sugestia, że Zarząd Województwa Pomorskiego "działał w interesie Kremla". Materiał dotyczył przekopu przez Mierzeję Wiślaną.

Prawnicy reprezentujący Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego złożyli pozew przeciwko Skarbowi Państwa reprezentowanemu przez Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Marka Gróbarczyka w Sądzie Okręgowym w Warszawie. Domagają się publicznych przeprosin za sugestie, jakoby Zarząd Województwa Pomorskiego działał w interesie obcego państwa.

Atak za opinię

Chodzi o wypowiedź zawartą w audycji "Strategia opozycji czy plan Kremla" autorstwa red. Dominika Cierpioła, wyemitowanym 13 kwietnia 2018 r. w głównym wydaniu "Wiadomości" Programu I Telewizji Polskiej SA. Materiał dotyczył rządowych planów przekopu Mierzei Wiślanej. W treści programu znalazło się twierdzenie, iż budowa inwestycji to jedna z kluczowych obietnic wyborczych Prawa i Sprawiedliwości, a negatywną opinię dotyczącą przekopu wydał Zarząd Województwa Pomorskiego w całości złożony z polityków związanych z Platformą Obywatelską i Polskim Stronnictwem Ludowym.

Bezpośrednio po takim wstępie w treści materiału pojawiła się wypowiedź Wiceministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Grzegorza Witkowskiego: "o wiele dalej bylibyśmy dzisiaj z rozwojem gospodarki morskiej, gdyby przez osiem lat rządów Platformy Obywatelskiej przekop przez Mierzeję Wiślaną został zrealizowany. I mam pytanie do polityków Platformy Obywatelskiej na Pomorzu: z kim grają – z Kremlem czy z Warszawą?".

Wypowiedź wiceministra Witkowskiego uzupełniona została przez autora materiału stwierdzeniem, że "obecnie jedyną drogą łączącą port morski w Elblągu z Bałtykiem jest droga przez Cieśninę Pilawską, w całości zależną i kontrolowaną przez Rosjan. Przekop Mierzei Wiślanej to więc uniezależnienie się od Rosji i dogodne połączenie z Bałtykiem bez dodatkowych kosztów. Dlatego gdy rząd poinformował o przygotowaniach do inwestycji, Rosjanie wyrazili sprzeciw".

Zdyskredytować Pomorskie

Wypowiedź Grzegorza Witkowskiego – w ocenie prawników UMWP – spowodowała naruszenie dóbr osobistych oraz dobrego imienia, wiarygodności, wizerunku i reputacji Województwa Pomorskiego. W żaden sposób nie odnosiła się bowiem do merytorycznych aspektów opinii Zarządu Województwa Pomorskiego, negatywnie oceniającej wniosek o zezwolenie na realizację inwestycji. Miała jedynie sugerować negatywne zachowania po stronie Zarządu Województwa Pomorskiego, podważając tym samym autorytet Województwa Pomorskiego i narażając przedstawicieli województwa na utratę zaufania społeczności samorządowej – mówi Michał Piotrowski, rzecznik UMWP.

Warto podkreślić, że – w ocenie prawników UMWP – wiceminister Witkowski, formułując swoją wypowiedź, działał z góry powziętym zamiarem dyskredytacji pomorskiego samorządu i w ramach przyjętej przez ministerstwo polityki pozbawiania wiarygodności stanowiska Zarządu Województwa Pomorskiego w sprawie przekopu Mierzei Wiślanej – mówi Piotrowski

Za takim wnioskiem przemawia fakt, że inne wypowiedzi Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Marka Gróbarczyka odnośnie opinii Zarządu Województwa Pomorskiego dotyczącej przekopu Mierzei Wiślanej, utrzymane są w tonie podobnym do wypowiedzi wiceministra Witkowskiego:

Rosyjskie odnośniki

Goszcząc 9 lipca 2018 r. w audycji "Poranne pytania" Radia Olsztyn SA w Olsztynie, minister Gróbarczyk, wypowiadając się na temat negatywnej opinii Zarządu Województwa Pomorskiego odnośnie planowanej inwestycji, stwierdził: "takie opinie nie mają dla nas większego znaczenia. Marszałek województwa pomorskiego mówi w ten sam sposób co gubernator obwodu kaliningradzkiego (…)".

Wypowiadając się natomiast w programie publicystycznym "Kwadrans polityczny", wyemitowanym 8 czerwca 2018 r. na antenie Programu I Telewizji Polskiej SA, minister Gróbarczyk wskazał, że opinia Zarządu Województwa Pomorskiego nie różni się od opinii, jaką ministerstwo otrzymało od strony rosyjskiej. Jednocześnie minister stwierdził, że pragnie zapewnić zarówno marszałka województwa pomorskiego, jak i mera obwodu kaliningradzkiego o braku negatywnych skutków planowanego projektu przekopu Mierzei Wiślanej.

Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
przekop
Pomorskie
MGMiŻŚ
Rosja