TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu

ul Szewska 1, 61-760 Poznań

wielkopolskie


Tel.: +48 61 85 67 715 Fax: +48 61 85 25 731

http://www.poznan.rzgw.gov.pl/

sekretariat@rzgw.poznan.pl

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej jest państwową jednostką budżetową utworzoną do realizacji zadań z zakresu gospodarowania wodami, podległą Prezesowi Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu jest organem administracji rządowej niezespolonej właściwym w sprawach gospodarowania wodami w regionie wodnym Warty, w zakresie ustalonym w ustawie Prawo wodne.

Aktualizuj dane