TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie

ul. Tama Pomorzańska 13 A, 70-030 Szczecin

zachodniopomorskie


Tel.: +48 91 441 12 00 Fax: +48 91 441 13 00

http://rzgw.szczecin.pl/

sekretariat@szczecin.rzgw.gov.pl

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej jest państwową jednostką budżetową utworzoną do realizacji zadań z zakresu gospodarowania wodami, podległą Prezesowi Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie jest organem administracji rządowej niezespolonej właściwym w sprawach gospodarowania wodami w regionie wodny, w zakresie ustalonym w ustawie Prawo wodne.

Aktualizuj dane