TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Ruszył przetarg na śluzę Guzianka II
InfoShip.pl - Opublikowano: 20.11.2017 16:15:23
Ruszył przetarg na śluzę Guzianka II

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie ogłosił przetarg na budowę śluzy żeglugowej Guzianka II z infrastrukturą techniczną. Koniec robót zaplanowano na październik 2020 r., czyli za trzy lata.

Inwestycja jest realizowana w ramach projekt pn.: "Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach wodnych Wielkich Jezior Mazurskich wraz z budową śluzy "Guzianka II" i remontem śluzy "Guzianka I"/ Etap I -budowa śluzy Guzianka II, udrożnienie szlaku wodnego na przesmyku jezior: Mikołajskie- Tałty oraz przebudowa nabrzeża Jeziora Ryńskiego. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020.

Co do doświadczenia, RZGW wymaga od oferentów wykazania się wykonaniem robót budowlanych polegających na budowie, remoncie lub przebudowie przynajmniej 3-ch budowli hydrotechnicznych typu: śluza żeglowna lub jaz ruchomy o rozpiętości przęsła minimum 5 m i minimalnej wysokości piętrzenia 1,0 m lub elektrownia wodna o spadzie minimum 1,0 m. Łączna wartość robót objętych trzema zadaniami jw. - minimum 15 mln zł brutto.

Kwota przeznaczona przez zamawiającego na sfinansowanie zamówienia to m.in. wadium w wysokości 400 000 PLN. Natomiast kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty są następujące:

  • cena oferty 60,00

  • wydłużenie okresu gwarancji 20,00

  • doświadczenie zawodowe Kierownika Budowy 20,00

Wymagany termin realizacji inwestycji określony został na 2020-10-31. O tym, jakie firmy powalczą o to zamówienie dowiemy się najwcześniej 1 grudnia, kiedy zaplanowano otwarcie ofert.


Sprawdź też:
przetarg
RZGW Warszawa
Mazury

Dodaj komentarz

Portal TransInfo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy. Mechanizm komentowania służy merytorycznej dyskusji dotyczącej informacji oraz materiałów umieszczanych w Portalu TransInfo.pl. Pragnąc przestrzegać obowiązującego prawa oraz zachować merytoryczny charakter dyskusji informujemy, że komentarze pozamerytoryczne, obraźliwe, utrzymane w tonie lekceważącym osoby trzecie lub zawierające jednoznaczne oskarżenia wobec tych osób będą usuwane. InfoBus zastrzega również sobie prawo redakcji bądź skrótów pojawiających się na portalu opinii.