TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Spotkanie z armatorami w sprawie śluzy w Brzegu Dolnym
InfoShip.pl - Opublikowano: 03.03.2017 17:07:49
Spotkanie z armatorami w sprawie śluzy w Brzegu Dolnym; fot Navga Stal

W dniu 30 stycznia 2017 roku, w siedzibie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, odbyło się spotkanie z armatorami oraz wykonawcą modernizacji śluzy w Brzegu Dolnym. Celem spotkania było poinformowanie przedstawicieli armatorów o możliwości śluzowania jednostek pływających przez śluzę w Brzegu Dolnym.

Na wstępie Pan Bartłomiej Pietruszewski ? Kierownik Wydziału Inwestycji i Remontów, powitał wszystkich zebranych i przekazał głos przedstawicielowi wykonawcy ?  Waldemarowi Szymankowi z firmy NAVIGA ? STAL Sp. z o.o. Omówił on obecne zaawansowanie prac na budowie oraz przedstawił zamierzenia wykonawcy w zakresie dalszego prowadzenia robót, które zakończą się udostępnieniem obiektu dla żeglugi w dniu 20 marca 2017 roku.

W sezonie żeglugowym na śluzie będą prowadzone prace umożliwiające prześluzowanie jednostek pływających. Waldemar Szymanek wyjaśnił, że prace modernizacyjne na śluzie, zgodnie z umową, będą trwały przez okres ok. 30 miesięcy, tj. do połowy 2019 roku. Następnie rozpoczęła się dyskusja z udziałem przedstawicieli armatorów i stoczni odnośnie sposobu organizacji prac modernizacyjnych na śluzie w korelacji z przedstawionymi potrzebami transportowymi wyżej wymienionych podmiotów korzystających z drogi wodnej.

Na zakończenie Bartłomiej Pietruszewski przestawił najbliższe plany inwestycyjne dotyczące całego odcinka rzeki Odry będącej w zarządzie RZGW we Wrocławiu, w szczególności modernizacji śluz : Januszkowice, Krapkowice, Opole, Ratowice oraz jazów: Januszkowie, Wróblin, Zwanowice, Ujście Nysy, a także swobodnie płynącego odcinka rzeki poniżej budowanego stopnia Malczyce.

W tym zakresie wywiązała także merytoryczna dyskusja z udziałem wszystkich uczestników spotkania, która zakończyła się ustaleniem, że wykonawca robót będzie prowadził prace w okresie sezony żeglugowego, w sposób umożliwiający śluzowanie jednostek pływających.


Sprawdź też:
Odra
RZGW Wrocław

Dodaj komentarz

Portal TransInfo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy. Mechanizm komentowania służy merytorycznej dyskusji dotyczącej informacji oraz materiałów umieszczanych w Portalu TransInfo.pl. Pragnąc przestrzegać obowiązującego prawa oraz zachować merytoryczny charakter dyskusji informujemy, że komentarze pozamerytoryczne, obraźliwe, utrzymane w tonie lekceważącym osoby trzecie lub zawierające jednoznaczne oskarżenia wobec tych osób będą usuwane. InfoBus zastrzega również sobie prawo redakcji bądź skrótów pojawiających się na portalu opinii.