TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Szczecin chce być bliżej Odry. Dlatego idzie do sądu
InfoShip.pl - Opublikowano: 12.12.2017 11:07:55
Szczecin chce być bliżej Odry. Dlatego idzie do sądu

Miasto chce odkupić nadodrzańskie bulwary od Żeglugi Polskiej. Taki scenariusz pozwoliłby na decydowanie o nabrzeżach, ich remont i modernizację. Nie jest to jednak takie proste.

Sytuacja prawna reprezentacyjnych nabrzeży położonych u podnóża Wałów Chrobrego jest dosyć skomplikowana. Warto jednak się z nią zapoznać, by poznać i zrozumieć sens starań miasta o przejęcie i remont bulwarów.

Obecnie Bulwarem Chrobrego i Nabrzeżem Wieleckim w Szczecinie zarządza spółka Polsteam – Żegluga Szczecińska sp. z o.o., której wspólnikami są państwowa Żegluga Polska (51% udziałów) i miejska Żegluga Szczecińska (49% udziałów). Jak widać miasto ma mniejszy wpływ na to, co dzieje się z tym miejscem. Stąd chęć odkupienia udziałów od Żeglugi Polskiej. Taki scenariusz pozwoliłby na decydowanie o nabrzeżach, ich remont i modernizację.

Do sądu

Żegluga Szczecińska 15 listopada 2017 roku zdecydowała się na skierowanie sprawy na drogę sądową przeciwko Polsteam – Żegluga Szczecińska o wydanie Bulwaru Chrobrego i Nabrzeża Wieleckiego w Szczecinie w celu wyjaśnienia trwających od wielu lat wątpliwości co do ważności umowy, na podstawie której w 1998 roku ówczesne Przedsiębiorstwo Państwowe Żegluga Szczecińska przeniosło na spółkę (jako aport) prawo wieczystego użytkowania tych terenów. Żegluga Szczecińska, jako następca prawny Przedsiębiorstwa Państwowego Żegluga Szczecińska, wniosła do Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum pozew o wydanie tych nabrzeży.

Miejska spółka Żegluga Szczecińska od kilku lat próbowała znaleźć polubowne rozwiązanie sprawy wadliwie wniesionego w 1998 roku aportu. Wspólnicy zawarli w sierpniu 2016 roku przedwstępną umowę sprzedaży udziałów w Polsteam, na mocy której Żegluga Szczecińska stałaby się stuprocentowym właścicielem spółki Polsteam, a przez to z powrotem wieczystym użytkownikiem nabrzeży. Na zawarcie umowy przyrzeczonej, przenoszącej własność udziałów, decyzją z 9 grudnia 2016 roku Minister Skarbu Państwa nie wyraził zgody.

W związku z powyższym Żegluga Szczecińska zdecydowała się na skierowanie sprawy na drogę sądową. Spółka stoi na stanowisku, że bezwzględnie należy doprowadzić do stanu, w którym prawowity użytkownik będzie w posiadaniu terenu, co następnie umożliwi oczekiwaną przebudowę i modernizację – wzorem pozostałych bulwarów i nabrzeży.

Co dalej?

Sąd uznał za uprawdopodobnione argumenty zawarte w pozwie złożonym przez Żeglugę Szczecińską i 21 listopada br. wydał postanowienie o zabezpieczeniu powództwa poprzez zakaz obciążania nabrzeży ograniczonymi prawami rzeczowymi, a także zakaz oddawania ich w najem, dzierżawę, leasing i użyczenie. Sąd 22 listopada dokonał wpisu w księdze wieczystej prowadzonej dla nabrzeży wzmianki o powyższych zakazach.

Dzięki temu Polsteam – Żegluga Szczecińska nie będzie mogła zaciągnąć pożyczki od innej spółki grupy PŻM – Polsteam Frachtowanie, co planowała Rada Nadzorcza.

-"W naszym mniemaniu plan Żeglugi Polskiej polegał na udzieleniu pożyczki pod zastaw Bulwaru Chrobrego i Nabrzeża Wieleckiego spółce Polsteam – Żegluga Szczecińska, która od lat generuje straty i nie miałaby możliwości finansowych obsługi i spłaty zobowiązania. Wynikiem takiego działania byłoby odebranie nabrzeży przez pożyczkodawcę – Polsteam Frachtowanie – a więc pośrednio przez Żeglugę Polską. Miasto nie może zgodzić się na takie przejęcie nabrzeży, bo, uniemożliwi to oczekiwaną przez mieszkańców modernizację i renowację nabrzeży" - informuje miasto.

Dodatkowo Żegluga Szczecińska – jako 49-procentowy udziałowiec Polsteam Żeglugi Szczecińskiej – wniesie o likwidację spółki z uwagi na generowane, milionowe straty. Taki scenariusz sprawiłby, że nabrzeża (dzięki zabezpieczającym zapisom w umowach wprowadzonych przez miasto w roku 2013) wróciłyby do Żeglugi Szczecińskiej.

-"Czeka nas zatem sprawa sądowa, której wyniki może zaważyć na przyszłości jednego z najpiękniej położonych miejsc w Szczecinie" - podkreśla szczeciński magistrat.Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
Port Szczecin
Żegluga Szczecińska
bulwar
Zapraszamy do dyskusji także na naszym profilu ! W jednym miejscu wszystkie środki transportu publicznego!

Dodaj komentarz

Aby móc dodawać komentarze należy się zalogować
Portal TransInfo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy. Mechanizm komentowania służy merytorycznej dyskusji dotyczącej informacji oraz materiałów umieszczanych w Portalu TransInfo.pl. Pragnąc przestrzegać obowiązującego prawa oraz zachować merytoryczny charakter dyskusji informujemy, że komentarze pozamerytoryczne, obraźliwe, utrzymane w tonie lekceważącym osoby trzecie lub zawierające jednoznaczne oskarżenia wobec tych osób będą usuwane. InfoBus zastrzega również sobie prawo redakcji bądź skrótów pojawiających się na portalu opinii.