TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Udrożnić Kanał Gliwicki
InfoShip.pl - Opublikowano: 14.03.2017 11:47:25
Udrożnić Kanał Gliwicki

W czwartek, 9 marca 2017 r., odbyło się I spotkanie Grupy Roboczej ds. udrożnienia Kanału Gliwickiego pod przewodnictwem Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej.

W skład grupy roboczej wchodzą przedstawiciele Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej oraz Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach, Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, a także Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Kędzierzynie-Koźlu.

Na spotkaniu omówiona została aktualna sytuacja na Kanale Gliwickim - określone zostały miejsca limitujące głębokości tranzytowe oraz aktualne warunki żeglugowe w kanale.

Przedstawiciele RZGW w Gliwicach poinformowali, że otwarcie szlaku planowane jest na początek kwietnia, po wykonaniu sondowania i weryfikacji oznakowania nawigacyjnego na szlaku. Pracownicy RZGW przedstawili także możliwe utrudnienia związane z pracami modernizacyjnymi na Kanale Gliwickim oraz planowanymi do realizacji usunięciami wypłyceń w kanale w km ~12+000 oraz ~20+000, w ramach wydatków na bieżące utrzymanie wód oraz infrastruktury technicznej i hydrotechnicznej związanej z zarządzaniem lub kształtowaniem zasobów wodnych. Przedmiotem spotkania były także pozostałe, konieczne do realizacji prace zarówno udrożnieniowe, jak i modernizacyjne oraz możliwe źródła finansowania dla kompleksowej modernizacji Kanału Gliwickiego, uwzględniającej usunięcie osadów dennych, ale także naprawę skarp i korektę łuków.


Sprawdź też:
Kanał Gliwicki
RZGW Gliwice

Dodaj komentarz

Portal TransInfo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy. Mechanizm komentowania służy merytorycznej dyskusji dotyczącej informacji oraz materiałów umieszczanych w Portalu TransInfo.pl. Pragnąc przestrzegać obowiązującego prawa oraz zachować merytoryczny charakter dyskusji informujemy, że komentarze pozamerytoryczne, obraźliwe, utrzymane w tonie lekceważącym osoby trzecie lub zawierające jednoznaczne oskarżenia wobec tych osób będą usuwane. InfoBus zastrzega również sobie prawo redakcji bądź skrótów pojawiających się na portalu opinii.