TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Ustawa o czasie pracy na statkach żeglugi śródlądowej przyjęta
InfoShip.pl - Opublikowano: 12.04.2017 12:16:05
Ustawa o czasie pracy na statkach żeglugi śródlądowej przyjęta

W Sejmie przyjęto rządowy projekt ustawy o czasie pracy na statkach żeglugi śródlądowej.

Celem projektu jest wdrożenie dyrektywy Rady 2014/112/EU, która wykonuje Umowę europejską dotyczącą niektórych aspektów organizacji czasu pracy w transporcie śródlądowym. Dokument został przez Europejskie Stowarzyszenie Żeglugi Śródlądowej (EBU), Europejską Organizację Kapitanów (ESO) i Europejską Federację Pracowników Transportu (ETF).

Obecne przepisy Kodeksu pracy nie odpowiadają w pełni potrzebom armatorów i pracownikom zatrudnionym w sektorze żeglugi śródlądowej. W praktyce są trudne do stosowania, ze względu na specyfikę pracy wykonywanej na statkach żeglugi śródlądowej.

Wprowadzenie wymogów dyrektywy do polskiego prawa stworzyłoby polskim armatorom i pracownikom zatrudnionym na statkach, takie warunki organizacji pracy, jakie posiadają właściciele statków i ich pracownicy w pozostałych państwach europejskich.

Najważniejsze regulacje zaznaczone w projekcie:

? zaliczenie gotowości do wykonywania pracy do czasu pracy na statkach żeglugi śródlądowej,

? wprowadzenie 12-miesięcznego okresu rozliczeniowego dla pracodawców,

? wprowadzenie limitów czasu pracy dla pracowników wykonujących pracę na statkach żeglugi śródlądowej,

? zapewnienie odpowiedniego okresu odpoczynku dla pracowników zatrudnionych na statkach żeglugi śródlądowej,

? obowiązek prowadzenia przez pracodawcę ewidencji czasu pracy na statku żeglugi śródlądowej.

Kolejnym etapem będzie skierowanie projektu ustawy o czasie pracy na statkach żeglugi śródlądowej pod obrady Senatu.Sprawdź też:
MGMiŻŚ
ustawa
sejm

Dodaj komentarz

Portal TransInfo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy. Mechanizm komentowania służy merytorycznej dyskusji dotyczącej informacji oraz materiałów umieszczanych w Portalu TransInfo.pl. Pragnąc przestrzegać obowiązującego prawa oraz zachować merytoryczny charakter dyskusji informujemy, że komentarze pozamerytoryczne, obraźliwe, utrzymane w tonie lekceważącym osoby trzecie lub zawierające jednoznaczne oskarżenia wobec tych osób będą usuwane. InfoBus zastrzega również sobie prawo redakcji bądź skrótów pojawiających się na portalu opinii.